Om Frihet i rörelse

Vi fokuserar bara på bra träning som ger riktiga resultat på ett roligt och progressivt sätt

Ett alternativ till traditionell gymträning, för det lever helt enkelt inte upp till det vi tycker träning bör vara och vad människor behöver

Vår bakgrund

Jag tycker det är hög tid att ändra den träningsbranch som finns i nuläget. Idag fokusseras det mycket på kvantitet snarare än kvalitet, vilket ofta leder till smärta. Jag vill med Frihet i Rörelse erbjuda träning som genomsyras av hälsa, glädje, kvalitet och kompetens. Målet med min träningsmetod är att skapa nya möjligheter för bättre rörelse samt väcka nyfikenhet kring kroppens fulla potential.

"I said empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put water into a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend"

Bruce Lee

Mitt namn är Tim Fredman, jag började min resa som tränare vid 15-års ålder, då som gruppinstruktör. Jag är nu 30 år och har lyckats samla på mig en hel del erferenheter och kunskap. Jag inspirerades bland annat av Ido Portal och hans filosofi under tiden då jag enbart tränade löpning. Möjligheten att kunna röra på mig precis som jag ville var inte tillgängligt när jag enbart sysslade med en träningsform, jag sökte Frihet i rörelse. Jag är nu utbildad personlig tränare och djupt fascinerad av vad den mänskliga kroppen är kapabel till. Jag ser uppbyggnaden av styrka och rörlighet som ett grundlager för vidare utveckling och lärande.

Tim Fredman

Grundare Frihet i rörelse AB

Rickard Fredborg - Dans

Rickard tog studenten från Sturegymnasiets danslinje 2008. Flyttade sedan till Los Angeles och studerade dans och koreografi på Santa Monica Collage. Därefter tog han sin kandidat i Modern dans på den Danske scenkunst skole i Köpenhamn 2013. Under denna tiden gjorde Rickard även ett Erasmus utbyte till London Contemporary Dance School och praktiserade på
 University of Illinos i USA.

Efter sin utbildning har Rickard haft sin bas i Sverige och gjort en rad föreställningar och performance som han uppträtt och turnerat med runt i Europa. Han har även spenderat mycket tid i undervisning av dans och coaching i koreografiskt arbete på olika nivåer för både proffesionella dansare och nybörjare.

Rickard Fredborg

Dansare & Koreograf

Du kanske läst om oss här?

>