oktober 11

Lär dig hur du hittar rätt intensitet på din träning

Lär dig hur du hittar rätt intensitet på din träning

Träning är en viktig del av ett hälsosamt liv, men att hitta rätt intensitet på din träning kan vara en utmaning. I denna artikeln kommer vi att utforska hur du kan lära dig att hitta rätt intensitet  som kan ta dig framåt i din träning på ett säkert och effektivt sätt.

Varför är rätt intensitet viktigt?

Att träna med rätt intensitet är avgörande för att du ska komma framåt i din träning uppnå dina träningsmål och öka din fysiska prestation. Här är några skäl till varför det är så viktigt:

1. Effektivitet: Träning med rätt intensitet hjälper dig att uppnå dina träningsmål snabbare. Om intensiteten är för låg kan du slösa tid och energi på träning som inte ger önskade resultat. Å andra sidan kan för hög intensitet resultera i överansträngning och utmattning.

2. Skadeförebyggande: Att träna med rätt intensitet minskar risken för skador. Överbelastningsskador är vanliga när intensiteten är för hög och tekniken brister. Genom att hitta rätt balans kan du undvika smärtsamma skador som kan sätta stopp för din träningsrutin.

3. Hållbarhet: Rätt intensitet gör träningen mer hållbar på lång sikt. Om du bränner ut dig genom att köra för hårt riskerar du att tappa motivationen och förlora träningsvanan. Att hitta en hållbar intensitet gör det mer troligt att du kommer att fortsätta träna regelbundet.


Steg för att hitta rätt intensitet

Här är några olika steg som kan hjälpa dig hitta rätt intensitet:

1. Bestäm dina mål

Först och främst måste du bestämma dina träningsmål. Är du ute efter att bygga muskler, förbättra din kondition eller bli mer rörlig? Dina mål kommer att påverka din plan och även intensiteten för din träning.

2. Använd hjälpmedel som pulsmätare

Att använda en pulsmätare eller träningsklocka kan vara till stor hjälp för att mäta din träningsintensitet om du konditionstränar. Genom att övervaka din puls kan du se om du tränar i rätt intensitetszon för dina mål. En vanlig metod är att använda pulszoner som baseras på din ålder och maximala hjärtfrekvens. 

3. Använd skattningsskalor

Intensitet är en subjektiv uppskattning på hur du upplever träningen. Hur bra vi kan uppskatta intensiteten är beroende på specifik träningserfarenhet i rörelsen eller aktiviteten som uppskattas.  När vi uppskattar intensitet så finns det olika typer av skalor varav vi brukar använda oss av:

1-10 (1 är minst intensivt och 10 är det mest intensiva du kan tänka dig just nu)

Repetitioner i reserv (RIR) - hur många kvalitativa repetitioner du har kvar i ett givet träningsspann

Rate of Perceived Exertion (RPE) - används främst inom styrketräning för att uppskatta hur nära din maximala kapacitet du tränar.

4. Lär känna din kropp

Att vara medveten om hur din kropp känns under träningen är avgörande för att hitta rätt intensitet. Lär dig att lyssna på signalerna din kropp skickar. Träning känns dock aldrig likadan från en dag till en annan, utan känn av dagsläget och utgå från det. 

5. Justera efter ditt svar

Efter varje träningspass, utvärdera hur det kändes. Om du kände dig alltför trött eller överansträngd kan det vara en indikation på att intensiteten var för hög. Om du inte kände någon utmaning kan du behöva öka intensiteten nästa gång.

6. Variera din träning

Att träna med olika intensiteter är också en viktig del av att göra framsteg i din träning och undvika platåer. Planera träningspass som inkluderar både lågintensiva och högintensiva aktiviteter för att utmana din kropp på olika sätt.

Sammanfattning

Att hitta rätt intensitet på din träning är avgörande för att uppnå dina mål och undvika skador. Genom att använda en skattningsskala och din egen kroppskännedom kan du finjustera din träning och göra den så effektiv som möjligt. Kom ihåg att det inte finns någon universell intensitet som passar alla - det handlar om att hitta det som fungerar bäst för dig och dina träningsmål. Med rätt intensitet kommer du att kunna njuta av en hållbar och givande träningsrutin som leder till framgång och välmående.


Relaterade inlägg:

>