KURS - Narrative Excavation

med Marcus Otter

KURS - Narrative Excavation

med Marcus Otter

Start:

En kurs för dig som vill lära dig relatera direkt till det som händer i ditt liv och ta ansvar för det. I den här kursen kommer vi utveckla vår förmåga i själviaktaggelse och med det lär vi oss att medvetet och systematiskt arbeta med olika typer av utmaningar i vardagslivet.

Vill du få mejl om kommande kurser? Skriv upp dig på listan!

Vad handlar kursen om?

Introspektion:

Introspektion är en process som involverar en själviaktaggelse av våra egna mentala och emotionella processer, d.v.s våra tankar, känslor och de beteenden som grundas i dessa. Detta är en färdighet som går att träna upp med ett regelbundet utövande och underlättar om man har ett ramverk samt verktyg för hur denna själviakttagelse ska gå till.

Narrative Excavation:

Denna lära fungerar som detta ramverk för utövaren. Narrative Excavation är utformad från grunder inom logik och hur vi som människor mentalt härleder saker när vi resonerar i vår dagliga monolog och i interaktion med andra. Vi människor använder olika typer av argument (resonemang) när vi övertalar oss själva om hur saker och ting är i världen. Dessa resonemang sker generellt genom en typ av berättande form i vårt psyke.

Människan lutar sig ofta mot att använda sig av dessa berättelser för att tolka sin omgivning och sig själva. Vi är trots allt, subjektiva varelser i en objektiv verklighet, som tvingar oss att se världen utifrån ett visst perspektiv - en tolkning av världen runtomkring oss. Ibland, men inte alltid, kan denna tolkning arbeta emot oss, som i form av negativa reaktioner.

Syfte

Genom olika övningar och teoretisk förståelse om dessa reaktioner, så kommer vi systematisk att lära oss observera dessa negativa strukturer för att se hur de påverkar våra beteendemönster över tid. På så sätt utvecklar vi en förmåga i att hantera dessa mentala processer, samt att vi skapar oss utrymme för att se vad som finns bortom det reaktiva och agera på nya sätt i vår vardag.

Syftet med denna kursen är att förse utövaren med en grund som den kan arbeta från i sitt fortsatta utövande. Kursen är uppbyggd på att vi träffas i grupp, en gång i veckan. Däremellan kommer du att delges uppgifter som är rekommenderade att genomföra.


Att beakta

Detta är en invecklad lära som tar tid att bli duktig på, men som också ger väldigt mycket tillbaka till utövaren. Jag vill medvetenhetgöra för den som tänker delta, att denna lära kräver att man konfronterar sig själv på olika plan och i det så kommer vi att dela med oss av egna personliga trauman under den här kursen.


Eftersom detta utövandet handlar om att frilägga och bearbeta djupare, bakomliggande motiv för mänskliga beteendemässiga egenskaper och mönster, så bör det inte tas lätt. Det vill säga, om du befinner dig i ett tillstånd av psykisk ohälsa rekommenderas det starkt att du söker professionell hjälp.Deltagarinfo:

Plats: Frihet i rörelses träningsstudio på Viktoriagatan 10.

Startdatum: 

Begränsat antal platser

Pris: 1995kr

Har du frågor kring kursen, mejla till: info@frihetirorelse.se


Marcus Otter

Personlig Tränare/Coach

Marcus Otter har under de senaste åren gått över från konventionell styrketräning till kroppsviktsträning. Han har under denna tiden utforskat olika träningsfält som har varit grundade i ett Movement-baserat perspektiv som ser på kroppen och rörelse i sin helhet.

Som tränare tycker han att det är viktigt att du som klient får vara delaktig i lärandeprocessen. Han vill försöka skapa en struktur som tillåter dig att växa och sträva efter självständighet i ditt utövande. Processen att lära sig något nytt, att bygga färdigheter som koncentration, koordination, rörlighet, styrka och balans är saker som han tror direkt influerar livet i övrigt och bidrar till utveckling. Att bli mött med en utmaning som kan tyckas vara större än vad man själv tror sig vara kapabel till och därefter arbeta sig igenom den, kan ge en speciell, ny mening till sitt liv. Utöver sina träningsfysiologiska studier så läser han filosofi och har även erfarenhet av arbete med mentala processer och introspektiva metoder för mental utveckling.

>