mars 16

Floorwork – Hur förhåller du dig till golvet?

Floorwork - Hur förhåller du dig till golvet?


Vad är floorwork?

Floorwork, är ett samlingsnamn för rörelser som man arbetar med på golvet. Utförandet grundar sig i attarbeta dynamiskt med hela kroppen i relation till golvet i rörelser som exempelvis böja, stötta, brygga, båga, glida och rulla. Som ni själva förstår så finns det flera möjliga sätt som vi kan förhålla oss till golvet på. Det kan vi se inom konster som dans och capoeira, där man arbetar mer i låga/medelhöga-nivåer, kontra andra konster som tricking och gymnastik där man förhåller sig till golvet på en högre, till och med luftburen nivå. Kort sagt, om vi föreställer oss att man överlappar de tre ganska omfattande områdena dans, akrobatik och kampsport, så kan vi enklare se det gemensamma elementet som återfinns i samtliga.

Hur går utövandet till? — Tre I:n

För att lära oss nya rörelser så kan vi använda oss av en princip för inlärningsprocessen, som illustrerar detta
förlopp ganska väl: De tre I:na.

Isolation

För att lära sig att prata ett nytt språk, så behöver man först börja med att skapa förståelse för enskilda ord innan man kan formulera meningar. Därefter lär vi oss att sätta ihop orden till meningar, innan vi kan tala språket flytande. Denna process kräver såklart övning och innefattar misstag och rättelser över tid.

Integration

På liknande sätt kan vi i läroprocessen för Floorwork, jämföra orden med enskilda rörelser. När vi sedan har lärt oss tillräckligt många enskilda rörelser från de olika disciplinerna, i isolation, så kan vi använda vårt nybyggda vokabulär av rörelser för att integrera dem i sekvenser. Dessa sekvenser kan efterliknas vid meningar. När ord ska in i en mening så brukar man vanligtvis inte kunna slänga in de hur som helst, utan de behöver följa en viss grammatisk struktur. Likt så lär vi oss att hitta sätt att binda ihop rörelserna med varandra. Vi blir varse om att alla konjunktioner (förbindelser) och utfyllnader inte är desamma, men med tidens gång ser vi kopplingarna mellan rörelserna tydligare och blir därmed bättre på att röra oss mer flytande.

Improvisation

Att lära oss rörelserna på detta viset, gör att de blir mottagliga för oss på ett annat sätt — istället för att förstå oss på hela konversationer på en gång, så kan vi nu börja med att uttrycka oss i enklare fraser genom rörelserna och därefter jobba upp vår färdighet, successivt. För att senare bli bra på att konversera behöver vi också testa våra kunskaper gång på gång i interaktion med andra. Här kommer vi att använda oss av den tredje komponenten — improvisation. När vi har tillgång till kunskapen om hur ord och meningar byggs upp, så kan vi nu börja använda språket utan att behöva förlita oss på vårt tidigare tillvägagångssätt. Detta öppnar upp för mer kreativitet och spontanitet. Samtidigt som vi blir mer flytande i språket, så blir vi alltmer trygga och finner vårt eget sätt att uttrycka oss på, även genom detta nya språk, som är rörelse.

Varför tränar man Floorwork?

Troligtvis så har detta gett er en lite klarare inblick i vad Floorwork försöker konceptualisera. Denna typen av träning erbjuder en stor variation av sätt att förflytta sig på och hjälper er att bygga upp ert egna rörelse-vokabulär från grunden. Så vad medkommer vid denna form av utövande? Jo, genom att träna Floorwork så utvecklar vi några av följande förmågor:

I. Kroppsmedvetenhet och koordination

Oavsett position, hållning och rörelse så behöver vi alltid ta i akt för gravitationen. Detta medför att vi under åren redan har byggt upp en relation mellan oss och underlaget på något sätt, men det är sällan något vi utforskar avsiktligt i vår vardag eller direkt lär oss att kontrollera. Genom att förflytta oss på olika sätt med hjälp av faktorer som momentum, friktion, takt och timing så lär vi oss att förstå dessa bättre. Vi lär oss att artikulera och koordinera olika segment i kroppen bättre, för effektivisera uppgifterna vi ställs inför. Hur rör jag mina extremiteter (armar och ben) i förhållande till min övriga kropp? Vad innebär det att leda en rörelse med armarna, respektive benen eller huvudet? Dessa och mer är frågor som uppkommer vid utövandet och hjälper oss att utveckla förmågan att använda kroppen på ett friare sätt.

II. Slitstark & rörlig

I och med att vi tvingas navigera mellan olika nivåer för att ta oss upp och ner från golvet, så kommer vi att passera och försätta kroppen i olika positioner. Positioner som vi kanske enbart passerar ett fåtal gånger i vår vardag eller inte alls. Dessa förflyttningar kräver att vi bågar, böjer, roterar och sträcker vår ryggrad samt stödjer oss med extremiteterna och resten av kroppens ytor mot golvet. Detta bygger upp styrka och rörlighet i våra strukturer och hjälper oss motverka den skörhet vi lyckats ackumulera under åren som vi blivit burna av vår moderniserade livsstil.

III. Uttryck

Första gången vi skakade hand med någon eller började lära oss att vinka, så härmade vi förmodligen hur en annan person gjorde det och försökte efterlikna sättet den använde sin kropp på. Med tiden så blev vårt rörelsemönster mer och mer likt det vi försökte imitera och vi formade även hälsningen till vårt egna sätt att utrycka oss på. Efter att ha imiterat många olika hälsningar så utvecklade vi en repertoar av rörelser med alternativ som vi kunde välja utifrån. Likt som när vi tränar på rörelser på golvet, så ges det över tiden alltmer utrymme för just vårt sätt att röra oss på — vi lär oss att bli mer bekväma i vår förmåga att uttrycka oss, och att dela med oss av vår stil och ursprung. 

Avslut
Det finns mycket att hämta och vi har bara rört vid ytan. Skapa ditt egna perspektiv — ta del av en klass och
ta reda på om detta är något för dig. Oroa dig inte! Vi börjar på den nivån du är på, för att göra dig så bekväm
på golvet som möjligt!

För att prova på en klass hos oss eller få coachning i detta enskilt, kan du helt enkelt fylla i formuläet nedan. Så ska vi se till att boka in dig så snart som möjligt. Du kan även finna mig på instagram under @otr.marc."


Relaterade inlägg:

>